08/02/2018
Popeye

Popeye

Etiquetas textiles s/madera perforada | 150x150cm | 2008
08/02/2018
Two virgins

Two virgins

Etiquetas textiles s/madera perforada | 120x150cm | 2008
08/02/2018
Zapata Tierra

Zapata Tierra

Etiquetas textiles s/madera perforada | 150x150cm | 2008
08/02/2018
John Lennon

John Lennon

Etiquetas textiles s/madera perforada | 120x150cm | 2014
08/02/2018
Kennedy

Kennedy

Etiquetas textiles s/madera perforada | 150x150cm | 2008
08/02/2018
Pantera Rosa

Pantera Rosa

Etiquetas textiles s/foamular | 150x150cm | 2009